Du kan kjøpe vedsekk eller pall med ved. Traktor frakter dem til døra di i Asker, Hole og bærum.

Her kan du kjøpe vedsekk og pall med både bjørkeved og blandingsved

I hovedsak leverer vi ved i Bærum, Asker og Hole kommuner. Vi leverer både småsekker, 60 liters og big bag 1500 liter. Liste over priser på vedsekker med Bjørkeved og blandingsved som har tørket i over 2 år.
Det vil i praksis si at vi dekker områder som Sandvika, Stabekk, Bekkestua, Østerås, Haslum, Kolsås, Vøyenenga, Bærums Verk, Lommedalen, Krokkleiva, Sundvollen, Steinsåsen, Elstangen, Vettre, Vollen, Slemmestad, Nærsnes og Heggedal. Du kan kjøpe vedsekk eller pall til disse stedene.

Egne avtaler om levering av ved – vedsekk – vedpalle – utover dette området – kan gjøres ved forespørsel.