En favn med ved.

Riktig pris på ved har sammenheng med tresort og tørketid.

 •  Årets ved er vinterhogd og har tørketid på 2 år
 •  Lavere fuktighet gir billigere ved
 •  Type tresort har innvirkning på effekt
 • Hva er kvalitetsved?

  Lav fuktighet er avgjørende for vedens kvalitet. Årets ved fra Kvalitetsved er tørket i 2 år. I tillegg er veden vinterhogd. Vinterstid er det lite sevje i trevirket, og veden er derfor enklere å tørke. Dette gir garanti for at ved fra Kvalitetsved nettopp er … kvalitetsved!

  Liste over priser på ved av Bjørk som har tørket i over 2 år.

  Hvor viktig er det at veden er tørr?

  Det tas sikte på innføre et nytt omsetningsystem for ved i Norge basert på vekt og fuktighet. Dette er et resultat av et samarbeid mellom bl. a. brannsjeorganisasjonen “Norsk Ved” og forskningsinstituttet “Skog og landskap” på Ås. Det er usikkert når systemet får gjennomslag i praksis. Det mest interessante å nevne fra forskningsarbeidet, er dokumentasjonen på hvor viktig det er at veden er tørr. Les mer om hvordan finne den beste veden i klikk.no sin artikkel.

  Eksempler på tilnærmet riktig pris på ved med forskjellig fuktighetsgrad

  1 stk 1500 liters sekk med bjørk som koster kr. 1500, med fuktighet på 10% og vekt 480 kg, gir en pris på 87 øre/kWh.
  Hvis fuktighet øker til 20%, blir prisen pr. kWh. 96 øre.
  Og hvis fuktighet øker til 30%, blir prisen pr. kWh. 106 øre.

  Garantert tørr ved!

  Dessverre selges det hver år fuktig ved, med fuktighetsgrad på over 20%. Denne er ikke bare vanskelig å få fyr på, men altså dyr i forhold til effekt. Kvalitesved selger aldri ved fuktigere enn 12-14%, og årets ved er altså på 10% pr 1/10. Les mer om hvor spesielt gunstig klimaet er for tørr vedproduksjon i Hole.

  Hvorfor fyre med ved?

  Prognoser for kraftpriser i vinter er usikre, men fyllingsgraden i magasinene er lavere enn på tilsvarende tidspunkt de to siste år. Med ved har du større kontroll på fyringskostnadene.

  Ved i storsekk eller i 60 liters sekk?

  Volummessig vil det generelt lønne seg å handle ved i storsekk. Dersom veden skal flyttes etter å ha blitt levert og plassert, kan det være praktisk å velge ved i 60 liters sekker.

  Blandingsved eller bjørkeved?

  De ulike treslagene har forskjellig energi-innhold i forhold til volum og gir forskjellig effekt. Jo tyngre treslag, desto mer varme får du. Eksempler på tunge tresorter er bjørk, eik og ask. Gran, osp og or er lette tresorter og gir lite varme i forhold til volum. Blandingsved er som navnet tilsier en blanding av flere tresorter, og vil ha en mer uforutsigbar effekt.

   For / etternavn (nødvendig)

   e-post (nødvendig)

   Overskrift i mail

   Fortell oss litt om hva slags vedlevering du ønsker.